Автоматизиране на инсталации

          Голяма част от сградния фонд в страната и инсталациите в него съществуват от 20-30 и повече години. Тези инсталации са проектирани и изградени във времена, в които не са били налични голям брой от широко разпространените днес апарати и арматура за електрически инсталации. Най – типичния пример са автоматичните предпазители. Когато са били изграждани инсталациите разнообразието от уреди е било доста ограничено в сравнение с днешни дни. По тази причина са се променили драстично и изискванията към инсталациите. Така се появява нуждата от Автоматизиране на инсталации от този тип.

          Днешните технически средства дават възможност да се добавят елементи към инсталациите с цел модернизиране. Възможните промени могат да бъдат в посока повишаваща безопасността, надеждността или комфорта при използване на инсталацията. Най – популярните мерки са подмяната на електрическите табла с нови с автоматични предпазители и допълнителна апаратура.

         Елементи за добавяне

          Към старата инсталация може да се инсталира дефектнотокова защита за повишаване на безопасността. Въпреки липсата на трипроводна инсталация в старите сгради. В такива случаи защитата може да сработи при протичане на електрически ток през човек, но не и при дефект в уред. Такъв тип защита е задължителна при изграждане на инсталация в нова сграда. В миналото такива защити не са били изобретени. Може да се инсталират катодни отводители, които защитават електрическите уреди включени към инсталацията. Те отвеждат към заземлението големи по стойност пикове на (енергията) напрежението в електрическата мрежа. Такива пикове може да бъдат предизвикани от мълнии или комутации в електропреносната мрежа. При нестабилно електрозахранване е популярно напреженовото реле. То се използва за изключване на електроподаването при повишаване или понижаване на подаваното напрежение.

          Налични са устройства, на които е предвидена възможност да се настройват стойностите на повишеното или понижено напрежение. Така може да се изключи захранването преди да са достигнати критичните стойности за повреда на инсталираните уреди. Подмяната на ключове и контакти е изключително популярна, т.к. те са свързани с удобството и безопасността при употреба.

          Налични са голям брой детектори и контролери за управление на осветителните инсталации. Например това са детектори за осветеност, които автоматично включват и изключват осветлението. Детектори за присъствие, контролери работещи със зададен график (например за училищни звънчеви уредби), изключване на електроподаването при заключване на врата или при включване на СОТ система.Особенно популярни при нашите клиенти са автоматизирането на осветителните инсталации с детектори за осветеност и/или движение.

Call Now Buttonтел. обаждане