Проектиране на СКС

Проектиране на СКС, най общо се разбира като проектиране на LAN мрежата в даден обект. Иначе казано мрежата за всички компютри. На практика, нейното глобално предназначение е да осигури комуникацията и предаването на данни в дадения обект между всички инсталации и системи. Освен компютрите от офисите в сградата то и комуникацията от всички системи за сигурност и комфорт. Системи като Видеонаблюдение, климатизация и др. СКС е една от най новите системи и с най бързо развитие. В началото се започна от медните кабели и в последствие беше разширено като параметри с оптичните влакна. Невъзможно е да се направи сполучлива Структурна кабелна система (СКС) без изготвяне на истински работен проект.

Изготвяне на проекти

За целта е необходимо да се премине през всички етапи на проектирането. От набавяне на информация за всички работни процеси до изготвянето на идеен, технически и работен проекти. Естественно в процеса на проектиране е необходимо да се предвидят размерите на всички потоци информация между сървърите и компютрите. Или между подаващите заявки и изпълняващи заявките устройства), така че да се осигури възможността на подаването на необходимото количество данни. По тази причина са разработени и различни категории кабели като най ниската използвана категория е cat.5 с потенциал от 100Mbps до категория cat.8 с потенциал от 25Gbps.

Последните години активно навлизат оптичните кабели дори за пренос на данни до крайни устройства. Това по рано изглеждаше нереално предвид големия потенциал на оптичните кабели за пренос на голямо количество данни на изключително големи разстояния. Нашата гледна точка за нещата отдава изключително високо значение на проектирането. На него се гледа като на виртуално изпълнение на проекта което трябва в последствие да се копира в реалния обект. Не случайно една от нашите гордости е факта, че проектантите от нашия екип присъстват във всички етапи на изпълнение на инсталациите и системите до предаването им за експлоатация.

Call Now Buttonтел. обаждане