Рамкова оферта – абонамент домашен майстор.

 

Домашен майстор

Обхват на дейностите:

Отстраняване на настъпили повреди в електрическата инсталация, отстраняване на повреди в ел. табла. Подмяна на осветителни тела, подмяна на бойлер, електрическо свързване на уреди като фурни, котлони.  Монтаж на стойки (за телевизор или други), монтаж на рафтове, стелажи. Подмяна на ВиК кранове, батерии, мивки, седала. Сглобяване на мебели, подмяна на панти и механизми на мебели. Подмяна на брави и патрони за заключване. Монтаж на заключващи греди и други. Подмазване отвътре на подменени врати и прозорци.

Условия на офертата:

Офертата влиза в сила след подписване на Договор между страните. Всеки договор има минимален срок от 12 месеца. Всички повиквания се характеризират като планови и неотложни. Плановите се изпълняват (пристигане на техник на адреса) до 48 часа, или съгласно инструкциите на Възложителя. Неотложните се изпълняват (пристигане на техник на адреса) до 3 часа след повикване. Офертата включва престой на техник до 4 часа за планово и 2 часа за неотложно повикване. При нужда от допълнително време, всеки допълнителен час се заплаща.

Цена :

Месечна абонаментна такса 39,50лв. без ДДС.   Допълнителен труд 14,50лв. без ДДС.

 

 

 

Call Now Buttonтел. обаждане