Общи условия
Настоящият текст описва правилата, според които могат да бъдат използвани услугите на https://eis-bg.com собственост на „И Ай Ес“ ЕООД, (наричан по-долу Сайта) и уреждат правата и задълженията между собствениците му и потребителите.

1 – Права и задължения на страните:
Потребителят има право да разглежда всички публично достъпни материали на Сайта, включително снимкови и софтуерни, но само за лична употреба. Последните са обект на авторското право на Сайта и са под закрилата на „Закона за авторското право и сродните му права“. Споделянето на информация от Сайта в други уеб сайтове задължително трябва да бъде придружено с линк към оригиналната страница.Забранено е използването на материали, или части от материали от Сайта, под каквато и да е форма с търговска или обществена цел без изричното писмено съгласие от собственника на сайта. Неспазването на това правило може да доведе до нарушения на ЗЗАПСП и/или други закони на Република България. Сайтът има право да променя по всяко време информацията и съдържанието си, в това число данни за цени, дати, условия и т.н., като не се задължава да информира
за това лично потребителя. Сайтът не носи каквато и да е отговорност, при наличието на остаряла и/или неактуална информация или продукти.

2 – Поръчка на Доставка или Услуга

При поръчка на Доставка или Услуга, Вие се съгласявате Сайта да използва предоставените лични и други данни необходими за стартиране на изпълнението на Вашата поръчка и издаването на необходимите документи.

3 – Условия за отказ на вече направена поръчка

3.1. Всяка направена поръчка може да се откаже от всяка от страните (освен в случаите в които поръчката е направена с Възлагателен протокол или Договор в които е записано друго). Отказващата се страна се задължава да възстанови, разходите направени във връзка с поръчката и отказа й.

3.2. Направена поръчка не може да се откаже в случай, че изпълнението й е завършено на по вече от 50%.

3.3. Кореспонденцията свързана с направена поръчка и нейното изпълнение се води писменно между страните чрез електронна поща.

4 – Приключване на поръчка

При успешното извършване на услугата, представители на двете страни подписват собственноръчно необходимите документи във връзка с приключването на поръчката, гаранционните условие, плащане и др.

5 – Хиперлинкове

Всички препратки от Сайта към други сайтове са предоставени с цел удобство и допълнителна информация за потребителя. Сайтът не контролира останалите сайтовете, към които водят хипервръзките и не поема никаква отговорност за съдържанието, качено на тези страници.

6 – Лична информация

Сайтът не желае да притежава лична информация за потребителите, която не е необходима за нуждите и удобството на предлаганите от него услуги. Личната информация, която възложителите/клиентите предоставят се съхранява според смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), GDPR и Сайтът никога и при никакви обстоятелства не предоставя на трети лица лични данни за потребителите, освен в посочените в закона случаи.

7 – Бисквитки:

HTTP „бисквитката“ е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Дадена „бисквитка“ остава в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия (междувременно тя може да бъде изтрита от потребителя), но тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. „Бисквитките“ НЕ идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра, има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър.

Бисквитките, които използваме, могат да се разделят на „сесийни“ и „фиксирани“. Сесийните са тези, които траят до излизането на потребителя от Сайта или от уеб браузъра. Фиксираните бисквитки остават на Вашия сайт постоянно до изтичане на времето, заложено в параметрите й или до изтриването й от Ваша страна.
Сайтът използва бисквитки с цел подобряване на услугите си. Ние гарантираме, че данните от Вашето сърфиране няма да бъдат достъпни за трети лица. Ако желаете да не се възползвате от възможностите на бисквитките, можете да промените настройките на браузъра си. Това, обаче, може да засегне някои от функционалностите на сайта.

8 – Обновяване на информацията

Сайтът има право да променя по всяко време настоящите правила, като не се ангажира да уведомява посетителите за това лично.