Системите за контрол на достъп

            са изключително важни и интересни поради изключително големите възможности от функции и приложения които предлагат. От системи за Контрол на достъп за една врата „stand alone“ до една система която обхваща десетки сгради в различни градове с неограничен брой точки. Без значение от мащабите, всяка система се разделя на две отделни части – Електронна и механична.

           Механичнатна част

          обхваща всички заключващи механизми и съоръжения за физическа защита. Този набор от устройства започва от обикновенно електрическо управляемо резе за шкафче на гардероб. Обикновенния електрически насрещник който се използва най широко в практиката включително за домофонни системи. Монтажа му се извършва чрез вграждане в касата на вратата. Почти същия монтаж се използва при т.н. електрически болт. Електрическия болт представлява метален щифт (прът), който автоматично при ел. сигнал влиза в отвор във вратата и възпрепятства отварянето й. Електромагнитите са следващите устройства за заключване на врата. При тях вратата се задържа от електромагнитната сила в по вечето модели равняваща се на 500кг. За управление на врата може да се използват и задвижващи механизми. Аавтомати чиято здравина не позволява отваряне или затваряне на вратата освен чрез сигнал от системата за контрол на достъп.

         Други устройства          

           Извън устройствата за управление на врати, за контрола на преминаващи хора съществуват други технически средства. Най популярни са т.н. турникети които са особенно популярни в метростанции или административни сгради с постоянно присъствие на охранителен персонал понеже същите са лесно преодолими препятствия. Турникетите с високо ниво на сигурност, представляват вариант на въртяща се врата като при един цикъл може да премине само един човек. Обикновенно тези турникети са изработени от метал и са с много високо ниво на физическа защита. Най високотехнологичните устройства са шлюзовите кабини които са напълно автоматизирани с вградени метал детектори, детектори за наличие на йонизиращо лъчение, система за оставен багаж, алармиране при повишено тегло т.е. опит за преминаване на двама едновременно, възможност за блокиране на човек, бронировка срещу прострелване. Съществуват и други технически средства за контрол на преминаващи хора.

           Останалата част от механичните елемнти са свързани с преминаването на автомобили. Това са автомобилни бариери, Автоматизирани портални врати, Боларди и др. Проектирането и изграждането на система за контрол на достъп никога не може да се сведе до разработването на електрическа инсталация/система с необходимите контролери и софтуер. Основна част от работата и лицето на системата са сревствата за физическа защита. Не на последно място винаги трябва да се осигури техническа възможност за безпрепятственно евакуиране на пребиваващите в сградата хора.

Call Now Buttonтел. обаждане