Моделнизиране        

Голяма част от задачите, които получаваме от нашите възложители са свързани с модернизирането на съществуващи осветителни инсталации. Най често в сгради въведени в експлоатация преди 10,20 и по вече години. Обикновено вътрешното осветление на обществените сгради е изградено с луминесцентни осветителни тела. Външните осветителни тела са от газоразряден или друг тип. Във по малки помещения като складове, тоалетни и други все още се използват плафони с крушка с нажежяема жичка.

          Съвременното производство предлага изключително разнообразен асортимент от LED осветителни тела за Осветителни инсталации. С тях може да се модернизира всяка осветителна инсталация, без значение дали инсталацията е за аварийно, дежурно, работно, евакуационно, охранително или друг тип осветление. Едно от предимствата които осигурява модернизирането на осветителната инсталация е понижението на консумираната енергия с най малко 30% т.е. най малко една трета, при запазване на същото ниво на осветеност.

            Предимства

          Например луминесцентна пура генерира 93 lm/W а LED пура генерира 150 lm/W, или с 38% по вече като не се отчита разхода на енергия в останалите компоненти в луминесцентното осветително тяло които липсват при LED осветлението. При този пример са взети примерни параметри като при промяна на типа LED осветително тяло и с конкретни производители икономията може да се промени. Друг пример може да се даде с поафон с крушка с нажежаема жичка от 60W. При запазване нивото на осветеност с LED крушка от 11W което е намаление на разхода с около 80%.

         Следващото предимство е свързано с липсата на нужда от поддръжка на дадения тип осветителна инсталация т.к. след подмяна осветителните тела са с гаранционни условия които гарантират подмяната от наши представители при настъпил дефект.  Някои производители предлагат осветителни тела с 5 годишна гаранция която автоматично се предоставя на възложителите които са избрали тези тела. Осветителните тела са основната част от осветителната инсталация. Модернизирането много често включва внедряване на елементи за управление на инсталациите.

               Автоматизация

          Елементите в едната си част са натоварени със задачата да пестят енергия. Например детектори за осветеност които изключват или димират лампи в близост до прозорци или изключват и включват външно фасадно или парково осветление. Също, например за училища по време на учебните часове в тъмната част на деня част от лампите в коридорите автоматично може да се изключват и да се включват през междучасията. Другата част от елементите са свързани с комфорта при използване на сградите. Например най–разпространени са детектори за присъствие, които включват и изключват осветлението при наличие на хора.
         Най– интелигентните системи разполагат със система от детектори и контролери, със голям набор от софтуерни функции. ТЕ позволяват задаване на времеви графици и алгоритми. Възможност за интелигентно управление. Димиране на осветителните тела в помещенията. Така независимо от естествената дневна осветеност, в помещенията непрекъснато ще се поддържа строго определена осветеност и вид топлина на светлината.

Call Now Buttonтел. обаждане