Нови инсталации в наши дни

е съвсем нормално да се добавят нови инсталации в сгради, които вече са въведени в експлоатация. Най- популярния пример са компютърните мрежи и осигуряването на връзка с интернет. Такива инсталации имат отношение с работните процеси във всяка сграда независимо от предназначението й.

          Голям брой от инсталациите са свързани със сигурността. Това са инсталации за евакуационно осветление. Системи за видеонаблюдение. Сигнални охранителни системи, оповестителни системи, контрол на достъп и други. Проектирането на нови типове инсталации и системи на практика не зависи от това дали сградата е нова или не. Основната разлика е в полагането на кабелите при изграждане. В сгради в експлоатация това най – често се извършва в предварително монтирани кабелни канали. Съществена разлика има в конструкцията или окомплектоването на елементите, които трябва да се инсталират и свързват към повърхностно положената инсталация.

          Практиката

изисква много често работа в сгради в експлоатация и по тази причина производителите на оборудване обикновено разработват различни варианти за монтаж на елементите им. Така че те да са приложими във всеки случай. Дори има елементи за повърхностен монтаж, които са толкова широко разпространени в практиката, че в нови сгради пак се инсталират във варианта им за повърхностен монтаж. Това са например куполни камери, СОТ, детектори за движение и др. В практиката се прилага повърхностно положена инсталация при нови сгради, но инсталацията се изтегля в тръби и то само в технически помещения или подземни паркинги.

          Наша отговорност е при всеки поет ангажимент да направим всичко възможно за внимателното извършване на дейностите и естетическото монтиране на всички кабелоносещи елементи така, че инсталацията да е възможно най незабележима. Голяма част на изпълнените от нас инсталации и системи са именно в сгради в експлоатация като можем да твърдим, че нашата работа е на много високо ниво.
Например:
Пожароизвестителната система в 119 Су „Акад. Михаил Арнаудов“ гр.София;
Системата за видеонаблюдение в 82 ОУ „Васил Априлов“гр.София;
Аудиодомофонна система в 82 ОУ „Васил Априлов“гр.София.

Call Now Buttonтел. обаждане