LED Енергоспестяващо осветление е най новото техническо средство (Източник на светлина) който науката ни предостави. От много години се знаеше, че светодиодите са изключително енергоефективни и разполагат с много голям технически ресурс. Съществуваха обаче технически пречки които правеха невъзможно производството на осветителни тела с такъв източник на светлина. Дълго време не беше възможно да се осигури висок интензитет от светлина в габарита и конструкцията на един светодиод. Това правеше светодиодите идеалено решение за изработка на светлинни индикатори, светлинни табла, светещи табла и други.

          Първите усилия за осигуряването на енергоспестяващо осветление за широка употреба бяха насочени към разработването на широк асортимент от луминесцентни осветителни тела. Техническите и политически усилия на по развитите икономики бяха насочени към разработване на осветителни тела, които да заместват лампите с нажежаема жичка. Например, така масово започна въвеждането на луминесцентни крушки за бита. Тези усилия бързо бяха прекратени т.к. малко след това започна производството на LED осветителни тела за бита в т.ч. и крушки.

          От днешна гледна точка, вече десетилетие техниката се разви така че, да превърне LED осветлението във единствено правилно решение при избор на осветителни тела. Правилно решение защото LED осветителните тела имат нисък разход на енергия. Изключително компактна конструкция. Дълъг технически ресурс. Сравнително ниска себестойност. Неограничен асортимент. Липса на шум при работа. Липса на опасни елементи замърсяващи околната среда и много други предимства. Нашата компетенция обхваща, доставката и монтажа на осветителни тела за всякакво приложение включително външни, паркови, фасадни, взривобезопасни. За повишаване на енергоефективността на инсталациите, може също да се добави автоматика за управление. Например това може да са детектори за присъствие или за осветеност-фоторелета и други.

          Осветителните тела които предлагаме са от всички познати на пазара доставчици. Фокуса на нашата дейност е върху добрата организация и подредба на дейностите при извършване на строително монтажните дейности с цел осигуряване на максимални качество и ефективност.

Call Now Buttonтел. обаждане