LED Осветление или LED осветителните тела са най новото техническо средство (Източник на светлина) които науката ни предостави.

От много години се знаеше, че светодиодите са изключително енергоефективни и разполагат с много голям технически ресурс. Знаеше се, че LED Осветление ще е бъдещето. Преди време, имаше технически пречки които правеха невъзможно производството на осветителни тела с такъв източник на светлина. По тази причина, първите усилия за осигуряването на енергоспестяващо осветление за широка употреба бяха насочени към разработването на широк асортимент от луминисцентни осветителни тела.

От около десетилетие вече техниката се разви така че да превърне LED осветлението във единственно правилно решение при избор на осветителни тела. Правилно решение, защото LED осветителните тела имат нисък разход на енергия. Имат изключително компактна конструкция. Дълъг технически ресурс. Сравнително ниска себестойност. Неограничен асортимент, липса на шум при работа, липса на опасни елементи замърсяващи околната среда и много много други предимства.

За въпроси свързани с Вашето Осветление, може да се свържете с нас на тел.0889 67 21 26; e-mail: office@eis-bg.com

Call Now Buttonтел. обаждане