Изграждане на нова система

винаги започва от идеята на Възложителя развита с наши предложения. Не случайно най – важната стъпка към реализацията на една сграда е детайлното и професионално проектиране на всички елементи инсталации и системи от нея.

          Проектирането на инсталации винаги върви ръка за ръка с Нормативната уредба и идеята на Възложителя/Архитекта/Инвеститора. Не е случаен факта, че всеки проект се съгласува със всички проектанти. След което се внася за одобрение от редица институции преди да бъде издадено разрешение за изпълнение. Изграждането на една инсталация за пожароизвестяване или газово пожарогасене (и не само), всеки път съдържа едни и същи компоненти. Въпреки това винаги има голям брой особености и технически подробности, които трябва да се детайлизират за конкретния случай.

             Проектиране и екип

          Не случайно проектантите от нашия екип присъстват във всички етапи на изпълнение на инсталациите и системите до предаването им за експлоатация. Например, при производството на автомобили, се разработват прототипи, които остават неизвестни за потребителите. За разлика от тях, в нашата работа всеки проект е уникален като прототип а в същото време трябва да е годен за употреба и не може да се скрие от потребителя през етапите на изграждане. Изключително важен е факта, че нашите системи се „произвеждат“ на строежа на собственика пред неговите очи и няма как директно да бъде представен завършения продукт.

         Давайки си сметка, за всички специфики на всеки конкретен проект нашата строително монтажна работа е изпреварена от голям набор от логистични и организационни мероприятия. Допълнителни усложнения при извършване на монтажните дейности възникват при работа в сгради в експлоатация. Необходимо е да се запазват всички работни процеси и наличното оборудване инсталирано в тях. Необходим е непрекъснат стремеж за намиране на начини, инсталационните работи да бъдат възможно най- незабележими. Търсим вачини те да се вписват в интериора на сградата. Най често се прилага боядисване на инсталационните материали. Полагане на инсталацията в съществуващи лайсни, облицовки и др. Стремежа ни за удовлетворяване на нуждите на нашите възложители ни дава възможност да изпълняваме нашите задачи в разнообразни условия. Не на последно място и в условията на различните сезони.

Call Now Buttonтел. обаждане