История         

От десетилетия насам, хората търсят начини да намалят щетите от възникнал пожар. Усилията положени в тази посока включват изключително широка гама от мерки. Например подбор на строителни материали, спазване на строги архитектурни правила при изграждане на сгради, въвеждане на правила за безопасност и т.н.

          Особено голямо влияние върху размера на щетите при възникнал пожар има времето. Времето което изтича между възникването на пожара и подаването на информация за това събитие към охранителния персонал. Установили тази зависимост, хората започват да разработват технически средства за ранно сигнализиране на възникнал пожар. Така се появяват първите пожароизвестителни съоръжения, а също и пожарогасителни системи.

          Първите системи са разработени още преди откриването от инженерите на електрониката. Използвани са системи от въздуховоди, през които е бил подаван въздух от различни части на охраняваните обекти към клетки с птици. Понеже птиците са особено чувствителни към замърсен с продукти на горенето въздух, е имало персонал който е бил натоварен със задачата да наблюдава птиците. След откриването на електрониката и електротехниката започва разработването на първите електрически и в последствие електронни пожароизвестителни системи. Първите електрически системи са били снабдени с детектори с много чувствителен на топлина механичен елемент. При нормално състояние той е осигурявал затворена електрическа верига. През група от детектори е било свързано реле и звънец така че при прекъсване на веригата в някой от детекторите в групата да се включва звънеца.      

Съвременни системи

          Благодарение на техническите възможности на електрониката и в последствие на хардуера и софтуера, в днешно време пожароизвестителните системи са натоварени с много широк набор от интелигентни функции. Те се изпълняват изключително надеждно. Малка част от възможностите на съвременните пожароизвестителни системи е да откриват възникнал пожар. Това става по много критерии (дим, топлина, инфрачервено лъчение, комбинация от изброените, сценарии на промяна на параметрите им). Сигнализиране на присъстващите и охранителния персонал с подаване на детайлна информация. Включване на гласови оповестителни системи. Димоотвеждащи системи. Управление на електрически, вентилационни пожарогасителни системи. Управление на клапи, пожаропреградни и евакуационни врати и много други.

          Развитието на тези системи довежда до разработването на стандарти технически норми и регулации. Намесват се и контролни органи. Голяма част от дейността на свързаните организации със изграждането на пожароизвестителни и пожарогасителни системи и собствениците на сгради могат да бъдат подведени под съдебна отговорност при нарушение на законите.Накратко, може да се каже, че в днешно време пожарната безопасност в съвременното строителство е изключително развита като абсолютно всички мерки се залагат и предприемат още във фаза на проектиране на сградите.

Професионализъм

          Компетентното проектиране на пожароизвестителни и газови пожарогасителни системи изисква много добро познаване на работата на тези системи. Наличната нормативна уредба, както и спецификите при експлоатация на сградите и много други. Дори и навиците на охранителния персонал работещ със системите. Нашия опит в системите за пожароизвестяване и газово пожарогасене, включва и голям брой изготвени и изпълнени работещи проекти. Включително в проектирането имаме въведени проектантски решения които към днешна дата са практика от всички проектанти и фирми занимаващи се с пожароизвестителни системи. Една от нашите гордост е факта, че проектантите от нашия екип присъстват във всички етапи на изпълнение на инсталациите и системите до предаването им за експлоатация.

Call Now Buttonтел. обаждане