Рамкова оферта за подмяна на Апартаментно електрическо табло.

Доставка на всички необходими материали включително дефектнотокова защита, Демонтаж на съществуващото електрическо табло и Монтаж, ел. свързване и пуск в действие на инсталацията с ново ел.табло. Офертата е за вътрешно табло на апартамент или къща.

Апартаментно ел. таблоАвтоматични предпазители

Цена за извършване на услугата 299,50 лв.

 

Call Now Buttonтел. обаждане